wiki

Codit Wiki

Informatie wordt geladen...
Application Lifecyle Management

ALM, Application Lifecyle Management

Application Lifecycle Management voor BizTalk en Azure ontwikkeling

Voortgekomen uit een mix van favoriete hulpmiddelen van leveranciers en de community, is het geïntegreerde maar uitstekend aanpasbare ALM of Application Lifecycle Management platform bedoeld om kleine, verspreide of uitgebreide projectteams gestroomlijnd te laten werken. De oplossing maakt samenwerken en communiceren gemakkelijker, biedt inzicht in de voortgang van de software-ontwikkeling, reduceert regressie en automatiseert testen met het doel de algemene kwaliteit van de software te verbeteren.

Voordelen van ALM

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de Codit Application Lifecycle Management oplossing voor BizTalk en Azure ontwikkeling?

Ontwikkeling stroomlijnen
Het snel ontwikkelen van oplossingen die voldoen aan de bedrijfseisen is één van de belangrijkste uitdagingen voor IT service providers. Application Lifecycle Management (ALM) helpt bij het stroomlijnen van de software ontwikkelcyclus door extra kosten te reduceren en de bedrijfsmatige flexibliteit te verhogen.

Uitdagingen op de juiste manier aanpakken
Elke fase in de Plan-Build-Operate cyclus heeft verschillende acteurs en een eigen doel. Veel voorkomende uitdagingen over alle fasen zijn de herleidbaarheid van gewijzigde eisen gedurende het project; een communicatiekloof tussen business en IT; kwaliteit, betrouwbaarheid en voldoende testwerk, de zichtbaarheid in projectstatus teneinde een voorspelbare oplevering te kunnen garanderen; near-shore development; of het voldoen aan regelgeving of industrie-eisen.

Best practices, processen en gereedschappen
Gedurende de gehele levensduur van een ontwikkelproject biedt ALM best practices, processen en gereedschappen die de productiviteit van de ontwikkelaar verhogen, de voorspelbaarheid van de projectvoortgang verhogen, transparentie toevoegen, leiden tot betere samenwerking in het team en tot betere software en herbruikbaarheid van componenten.

Functies

Een belangrijke noodzaak is de aanwezigheid van een systeem voor versiecontrole dat automische handelingen ondersteunt. Dat wil zeggen dat alle aanpassingen van een ontwikkelaar kunnen worden gezien als een enkele handeling.

Uw geïntegreerde ontwikkelomgeving is ontworpen om de productiviteit van de programmeur te maximaliseren. Dat gebeurt onder meer door de aanbieding van sterk verweven componenten met eenzelfde interface, beschikbaar in één enkel programma. Hierin wordt alle ontwikkeling gedaan. Nauwere integratie van alle ontwikkeltaken helpt niet alleen bij de configuratie, maar maakt het mogelijk de algehele productiviteit te verhogen.

Het systeem van contine integratie is een schaalbaar framework dat automatisch alle gewijzigde code compileeert, test en uitrolt. Het biedt onmiddelijke feedback aan ontwikkelaars en maakt snelle samenwerking mogelijk. Statische code-analyse en build statistics zijn transparante manieren om de kwaliteit al aan de bron te verifiëren. Uitrolplannen, gedefinieerd in Windows Workflow Foundation, worden gebruikt om uw applicaties flexilbel beschikbaar te stellen.

Het laten controleren van code door anderen is een belangrijk aspect van succesvolle agile ontwikkeling. Het Codit Project Platform biedt gemakkelijke hulpmiddelen waarmee uw architecten en ontwikkelaars hun gelijken kunnen coachen. E-mail, RSS en IM berichten geven feedback aan ontwikkelaars, die hun ontwikkelomgeving niet hoeven te verlaten om code reviews te bekijken of erop te reageren.

Via een SharePoint site kunt u pagina's, documenten en rijke content maken en delen met uw team, wat betere samenwerking bevordert. Op deze manier is het zeker dat kennis niet verloren gaat. De samenwerkingssite heeft ook de mogelijkheid om project dashboards te maken. Deze maken de projectstatus voor alle stakeholders duidelijk.

Het hulpmiddel voor bug en issue tracking laat u uw 'issues' prioriteren, toewijzen, volgen, rapporteren en auditen. Wat deze ook mogen zijn: van software bugs tot gedetailleerde werkitems en veranderingsverzoeken. Het is meer dan alleen een issue tracker, het systeem kan namelijk ook worden aangepast op het software ontwikkelproces van uw organisatie.

Codit Project Platform

Talloze integratieprojecten hebben Codit geleid tot het implementeren van een geïntegreerd ALM platform. Het gebruik van dit Codit Project Platform vermindert de overheadkosten die voortkomen uit het ontwerpen, bouwen en uitvoeren van klantprojecten.

Codit Integration ALM Platform

Wat de expert zegt

Door het gebruik van de Application Lifecycle Management oplossing van Codit heeft onze ontwikkelorganisatie enorme voordelen behaald op het gebied van productiviteit, transparantie en kwaliteit.

Serge Verborgh, Country Manager, Codit

Integratie