Belgian Mobile ID

Alles draait om schaalbaarheid; itsme® app vergroot business door een transitie naar de cloud.

Een flexibele, cloudgerichte aanpak versnelt het moderne werken en vergroot het marktbereik van Belgian Mobile ID’s verbeterde itsme® digitale ID-applicatie.

  • Expertises in deze case
Samenvatting

Als pionier op het gebied van digitalisering levert Belgian Mobile ID veilige, gestroomlijnde en slimme authenticatie via haar unieke itsme® applicatie. Om haar voorsprong te behouden in een veelzijdige en grotendeels onontgonnen markt is het bedrijf overgestapt op de cloud als toekomstvaste en schaalbare oplossing voor nieuwe zakelijke klanten.

  • Uitdaging
  • Aanpak
  • Resultaten

De uitdaging

Het is de visie van Belgian Mobile ID de itsme® applicatie uit te breiden naar meer landen en protocollen van derde partijen te ondersteunen. Daarbij werd het bedrijf gehinderd door haar on-premise IT-structuur en een relatief traag ontwikkelingsproces. Voor een sneller pad naar de bedrijfsdoelstellingen had men een beter geïntegreerde en schaalbare aanpak nodigMen moest een overstap maken van een lokaal datacenter naar centrale data in de cloud. En aangezien de applicatie vooroploopt in een opkomende markt, moest de oplossing worden ontwikkeld op basis van de nieuwste technologie – zonder bestaande referentiemodellen.

Lees meer

Belgian Mobile ID is bekend met innovatie, gezien haar opmerkelijke digitale ID applicatie itsme®. De app maakt het voor eindgebruikers mogelijk om hun identiteit veilig, gemakkelijk en betrouwbaar te bevestigen. Zo kan iedereen inloggen op websites, transacties goedkeuren en documenten ondertekenen met behulp van de mobiele telefoon. Daarbij zijn geen fysieke bankpasjes, andere ID-kaarten of een kaartlezer nodig. De tijdbesparende dienst onthoudt op veilige wijze de identiteitsgegevens van gebruikers en stelt hen in staat hun die veilig te delen, via het intikken van één enkele code. Of het nu gaat om het ondertekenen van documenten, het doen van online aankopen of het inloggen op openbare diensten.

Tegelijkertijd stelt het systeem partners van Belgian Mobile ID in staat om hun eigen processen te stroomlijnen voor een betere website ervaring of om nieuwe zakelijke kansen te creëren. Momenteel heeft itsme® al meer dan 1,8 miljoen gebruikers en is de app geadopteerd door banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners, de Belgische overheid, maar ook door sectoren als de gezondheidszorg, HR, vastgoed, telecomaanbieders en de accountancy.

Om het naadloos verbinden van de belangrijkste elementen van een digitale identiteit mogelijk te maken (authenticatie, geverifieerde identiteitsgegevens, toestemmingsbeheer en ondertekening) via de itsme® app, moet Belgian Mobile ID voortdurend evolueren. Het tempo van de innovatie werd simpelweg te hoog voor de bestaande systemen.

“We zijn begonnen met identificatie, authenticatie en toestemmingsbeheer en hebben onze dienstverlening vervolgens uitgebreid met digitale handtekeningen voor documenten, zoals wettelijk bindende contracten,” zegt Remy Knecht, COO van Belgian Mobile ID. “Vervolgens hebben een internationale expansie ingezet om onze diensten uit te breiden naar andere landen. Om dit te bereiken met onze bestaande infrastructuur hadden we datacenters voor elk land moeten opzetten. Dat is geen schaalbare oplossing”.

Om de app een internationaal platform te geven en het bedrijf in staat te stellen om efficiënt mee te groeien met elke nieuwe zakelijke kans moest Belgian Mobile ID de overgang maken van een on-premise infrastructuur en een klassieke Java ontwikkelomgeving naar cloud-native technologie. Bovendien gebruikte de app een unieke technologie in een relatief nieuwe markt. Het was daarom nodig de technologie te moderniseren zonder het voordeel van ervaring met gelijksoortige projecten.

“Eén van de grootste uitdagingen, zowel technisch als zakelijk, is dat we dingen doen waarvoor geen referentie is,” vervolgt Knecht, “Het is een markt die niet bestond – we creëren hem. We proberen nieuwe dingen uit en vinden nieuwe oplossingen. Onze zeer innovatieve diensten en technologie maken het vinden van een oplossing nog complexer. Het is bovendien lastig om mensen te vinden die potentiële problemen tijdens de implementatie kunnen oplossen”.

Met een duidelijke visie op de toekomst van de itsme®-applicatie had Belgian Mobile ID behoefte aan een technisch team met de expertise die nodig was om de doelen te bereiken. Het bedrijf zocht een partner die bekend stond om haar samenwerking op het gebied van geavanceerde technologie en die het eigen team door de migratie kon leiden.

Knecht legt uit: “We wilden verhuizen van een klassieke infrastructuur met een lokaal datacenter naar een datacenter in de cloud, een heel andere opzet. Het vereist ook een ander soort expertise vanuit ontwerp en ontwikkeling. Hier kwam Codit in beeld.”

Een nauwe samenwerking tussen ontwikkeling en de technische invulling maakt deel uit van Codit's DNA.

Remy Knecht COO bij Belgian Mobile ID

De aanpak

Om de weg vrij te maken voor expansie en toekomstige kansen werkte Belgian Mobile ID samen met Codit om de itsme® app te evolueren naar cloud-native technologie. Het team van Codit heeft zowel de infrastructuur als de architectuur van de applicatie herzien. Daarbij is gebruik gemaakt van Azure Cloud en DevOps om de schaalbaarheid en bescherming op meerdere fronten uit te breiden en zo de veiligheid te garanderen.

Lees meer

Als pionier in een markt die tot voor kort niet bestond, had Belgian Mobile ID een up-to-date oplossing nodig die kon meegroeien met de inherent innovatieve bedrijfstak. Na een analyse vanuit zowel technisch als juridisch oogpunt wilde het bedrijf de voordelen van een gecentraliseerde en schaalbare infrastructuur benutten. Daarom koos men voor Microsoft Azure als cloudprovider.

Het Codit team bouwde de oplossing met behulp van Azure DevOps, waarbij gebruik werd gemaakt van geïntegreerde API management pijplijnen voor de migratie naar de Azure cloudomgeving.

“Gezien de veiligheid en schaalbaarheid die nodig zijn was de oplossing behoorlijk complex”, zegt Robbie De Sutter, Azure Architect van Codit, “alle nieuwe technologie die we hebben gecreëerd, alle setups, verleggen de grenzen van de gebruikte technologie. Deze oplossing is een complete suite die gebruik maakt van een applicatie-gateway om in Azure te komen, via de API manager en de app service omgeving die de verschillende componenten van de itsme® applicatie bevat”.

De Sutter vervolgt: “De migratie was qua softwareontwikkeling deels infrastructuur, deels architectuur. De applicatiecomponenten moeten weten dat ze in de cloud draaien en moeten kunnen omgaan met eventuele tijdelijke problemen, zoals onderbrekingen in de verbinding, en de gegevens moeten compatibel zijn met wat de cloud verwacht”.

De eerste fase was het ontwerp van de cloud en hoe deze zou moeten integreren met de bestaande on-premises systemen. De volgende fase was het daadwerkelijk laten draaien van applicatie in de cloud.

Tijdens de migratie moest het Codit team rekening houden met specifieke functies die deel uitmaken van de digitale identificatieprocessen, zoals versleutelde informatie van fysieke apparaten, die moest worden vertaald of gemigreerd naar de cloud.

De beveiliging van de vernieuwde app was een topprioriteit. Er worden immers gevoelige gegevens overgedragen en persoonlijke identiteiten opgeslagen. Gelukkig beschikt Codit over ruime ervaring op het gebied van de beveiliging van gemoderniseerde oplossingen. Het team kon voortbouwen op deze expertise om de beveiliging via verschillende beschermingslagen nog verder te verhogen.

De app services omgevingen van itsme® werden vanaf de start geïntegreerd in een virtueel netwerk dat gebruik maakt van private in plaats van publieke eindpunten. Daarnaast heeft het Codit team security groups ingesteld bovenop het netwerk, interne en externe firewalls gebruikt en de applicatie met meerdere lagen versterkt.

Als onderdeel van de zware beveiligingseisen voerde het team pen (penetratie) testing uit. Daarbij schakelde Codit computerhackers in, zogenaamde white hat hackers, om de kwetsbaarheid van de applicatie te beoordelen aan de hand van daadwerkelijke veiligheidsrisico’s. Hiermee werd bevestigd dat de componenten van de oplossing bestand zouden zijn tegen pogingen tot inbraak.

De resultaten

Dankzij een gemoderniseerde itsme®-applicatie die klaar is voor de toekomst kan Belgian Mobile ID haar aanbod flexibel aanpassen aan evoluerende behoeften en nieuwe zakelijke kansen. Het bedrijf maakt al meteen gebruik van de nieuwe schaalbaarheid van de applicatie en implementeert cruciale technische oplossingen, zoals verbeterde integratie met derde partijen en verhoogde beveiliging. Ook de internationale expansie kan nu plaatsvinden.

Lees meer

De resulterende agile architectuur biedt een raamwerk waarop Belgian Mobile ID de itsme® app sneller kan ontwikkelen. Het bedrijf plukt de vruchten van de nieuwe, schaalbare oplossing door te starten met projecten die nieuwe zakelijke kansen benutten.

“Vroeger was het te lastig om de applicatie te moderniseren of snel te verbeteren met nieuwe functionaliteit, omdat deze geen gebruik maakte van de cloud”, zegt Robbie De Sutter, Azure Architect bij Codit, “De cloud-native omgeving heeft ontwikkelingen zoals nieuwe prestatie-verbeterende technische integraties mogelijk gemaakt”.

Veel van zulke technische integraties zijn al aan de gang en bijna voltooid. Eén ervan is compatibiliteit met de Cloud Signature Consortium-standaard die wordt gebruikt door Adobe Sign. Andere zijn het oplossen van integratie met Open ID Connect en het verbeteren van de beveiliging voor mobiele operators.

De gemoderniseerde oplossing biedt niet alleen verbeteringen aan de applicatiekant, maar maakt ook de weg vrij om de itsme® diensten uit te breiden naar andere landen.

“We zijn al actief in Luxemburg en bieden daar het volledige gamma van diensten aan. Dit land dient als proefproject voor een verdere internationale uitrol”, legt de COO van Belgian Mobile ID, Remy Knecht, uit. “We hebben deze modernisatieslag aangegrepen om ervoor te zorgen dat ons systeem elk internationaal telefoonnummer en elke internationale identiteit kan ondersteunen, niet alleen die van België en Luxemburg. Omdat al dit voorwerk al in het systeem zit is het gemakkelijk om andere nationale identiteitsaanbieders in onze applicatie op te nemen”.

Wat de klant zegt

“Omdat Codit de snelle evolutie van cloud-technologie op de voet volgt, beschikken ze over veel meer toepasbare expertise dan anderen, die gewoon lang op de markt zijn. We hebben hun mentaliteit en perspectief nodig om onze hypermoderne ideeën te kunnen uitvoeren.”

Remy Knecht COO bij Belgian Mobile ID

Spreek met iemand van ons team

Maak contact met Aron

He's our Sales & Account Manager

Praat met ons

Hallo,
hoe kunnen we je helpen?

Een project in gedachten?

Neem contact op

Let's talk

Let's talk

Bedankt, we nemen snel contact op met je!

Bel ons

Bedankt, we sturen het verhaal naar jouw inbox

Ongeldig email-adres

Verstuur

Je download zal binnen enkele seconden starten!

Houd contact met ons - schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van trends, events en de laatste verhalen van klanten

Ongeldig email-adres

Verstuur

Mooi, je bent ingeschreven!