De IoT-oplossing van Euronav verbindt schepen met de wal voor meer efficiency en minder CO2 uitstoot

Euronav is de grootste onafhankelijke beursgenoteerde vervoerder van ruwe olie. Zij willen hun hele vloot net-zero maken in 2050. Codit werd benaderd om dit te helpen realiseren via IoT en cloudtechnologie.

  • Solutions in this case
Samenvatting

Euronav investeerde als rederij fors in digitale transformatie, door gebruik te maken van een gecentraliseerd platform dat wordt gevoed door IoT-gegevens van schepen. De oplossing wordt gebruikt voor het verkrijgen van meer inzichten en het verlagen van de operationele kosten en het brandstofverbruik - en daarmee de CO2 uitstoot.

  • Uitdaging
  • Aanpak
  • Resultaten

De uitdaging

Euronav is marktleider in het verschepen van ruwe olie. De organisatie streeft ernaar de tankerindustrie verantwoordelijker en duurzamer te maken. Ze besloten als één van de eersten in te zetten op digitale transformatie met behulp van slimme IoT-technologie. Daarmee wil men het volgende bereiken:

Verdere verbetering van de veiligheid en bescherming van het milieu, meer energiebesparing van de schepen, minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot, lagere operationele kosten (OPEX) per schip, en een verbetering van de samenwerking en de algehele efficiency. Het einddoel is net-zero (uitstootvrij transport) in 2050.

Lees meer

Van alle industrieën ter wereld concentreert de scheepvaart zich het meest op kostenbesparing. Euronav is dan ook geïnteresseerd in het behalen van meer concurrentievoordeel door de kosten te verlagen. Maar hun visie is groter: Euronav heeft zich tot doel gesteld een leider te zijn op het gebied van digitale technologie. Ze sluiten sensoren aan op alle onderdelen van de schepen en verzamelen zo waardevolle gegevens, zowel op het schip zelf als in de cloud.

Door het verkrijgen van inzichten uit deze gegevens kunnen de kapiteins, en het management aan wal, de schepen efficiënter besturen. Euronav blijft een leider in deze industrie door technische, zakelijke en milieudoelstellingen op elkaar af te stemmen.

De verwachte resultaten op korte termijn zijn onder meer een daling van het brandstofverbruik, optimalisatie van de activiteiten, en betere communicatie tussen wal en schip.

De uitdaging was om een IoT platform te creëren dat zowel op de schepen als in de cloud kon werken. Communicatie met schepen die zich wereldwijd bevinden kan natuurlijk last hebben van trage of zelfs wegvallende verbindingen. Daarom moest de oplossing robuust genoeg zijn om intelligente gegevensuitwisseling tussen schepen en de wal mogelijk te maken. Er moest één bron van waarheid zijn voor de gegevens – de cloud.

In een geval zoals dit, waar grote hoeveelheden mogelijk gevoelige data worden verwerkt, moet de oplossing uiteraard vanaf de basis worden ontworpen met het oog op veiligheid.

Euronav investeert in digitale transformatie om voorop te lopen in innovatie binnen de maritieme industrie, zodat we gegevensgestuurde beslissingen nemen en brandstof besparen.

Hugo De Stoop CEO bij Euronav

De aanpak

Euronav was al gestart met een ambitieus project onder de naam FAST (Fleet Automatic Statistics & Tracking). Dit moest een gecentraliseerd platform worden dat gegevens gebruikt voor real-time analyse van diverse machines op olietankers. Het belangrijkste doel van het platform is het mogelijk maken van gegevensgestuurde besluitvorming.

Men zag al snel in dat het verzamelen van real-time, betrouwbare sensorgegevens de sleutel tot het project is. Dus: het gebruik van Internet of Things technologie.

Als Microsoft-klant maakte Euronav al gebruik van het Microsoft Azure-cloudplatform. Codit werd gekozen als partner voor de IoT-ontwikkeling. Een logische keuze, gezien de status van Codit als Microsoft Gold Partner en de grote ervaring en expertise in IoT backend ontwikkeling. Bovendien had Codit bewezen ervaring in andere implementaties binnen de maritieme industrie.

Lees meer

De oplossing maakt gebruik van IoT-sensoren die gegevens verzamelen van motoren, ladingtanks, bunkertanks, navigatiesystemen en bijvoorbeeld het weer. De gegevens gaan door een centrale “data collector” aan boord, die de gegevens transformeert, opslaat en publiceert naar de cloud. Dit gebeurt met behulp van Microsoft Azure IoT Edge.

De oplossing maakt gebruik van een microservices architectuur, wat betekent dat gebruik wordt gemaakt van meerdere zelfstandige componenten die afzonderlijk kunnen worden ingezet. Op het schip maakt Codit gebruik van een lichtgewicht Kubernetes cluster voor de lokale containers, en van Azure Arc voor een centraal managementvlak voor alle Kubernetes clusters. De volgende stap is om container images van het schip naar de wal en terug te krijgen, wat een hele uitdaging kan zijn.

Gelukkig maakte Euronav al versneld gebruik van nieuwe Iridium Certus antennes. Deze zorgen voor een constante gegevensstroom van het schip naar locaties aan wal. Hoewel de schepen nu 95% van de tijd verbonden zijn met het internet, zegt dat niets over de kwaliteit van de verbinding.

Codit’s speciale relatie met Microsoft zorgde voor een ander deel van de oplossing. De Amerikanen werkten toevallig aan een connected versie van de Azure Container Registry en maakten Codit onderdeel van een private preview. Hierdoor konden de Codit ontwikkelaars een on-premises container registry op de schepen installeren, gekoppeld aan een Azure Container Registry instance (lees meer op ons technische blog).

De oplossing maakt ook gebruik van Azure Service Bus om te communiceren met het schip, en Azure Monitor en Container Insights om logs te verzamelen en deze te gebruiken voor waarschuwingen als er iets misgaat.

De gegevens komen uiteindelijk terecht in Euronav’s FAST platform, waar verdere verwerking plaatsvindt. Het platform analyseert de conditie en prestaties van het schip, zoals het brandstofverbruik, en maakt de gegevens inzichtelijk voor on- en offshore personeel. Ingenieurs aan boord kunnen gebeurtenissen en extra informatie aan de gegevens toevoegen om ze te verrijken. De (ruwe) sensorgegevens blijven altijd bewaard voor eventuele latere gegevensanalyse.

Resultaten

Het FAST platform helpt Euronav op hun weg naar meer duurzaamheid. Een belangrijk resultaat van meer en real-time inzicht in de prestaties van schepen is een verlaging van het brandstofverbruik. Maar er zijn veel meer voordelen, zoals voorspellend onderhoud, kortere wachttijden aan de kade en minder claims.

Door de betere communicatie tussen schip en wal hoeven kapiteins nu minder tijdrovende rapporten te maken, zodat ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak: het beheer van het schip.

Lees meer

Het FAST platform (Fleet Automatic Statistics & Tracking) geeft Euronav een competitief voordeel in de scheepvaartindustrie. In de toekomst wordt zeker voortgebouwd op hun huidige ervaring in data analytics. Teams in Antwerpen en Athene zijn al bezig met het ontwikkelen van nieuwe dashboards, rapporten en inzichten. Een belangrijk resultaat is een vermindering van het gebruik van stookolie, wat bijdraagt tot de doelstelling van de organisatie om tegen 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Andere resultaten van het verzamelen en visualiseren van gegevens zijn een grotere veiligheid, betere prestaties op het gebied van milieubescherming, en lagere operationele kosten.

Het platform verbetert ook de samenwerking en communicatie tussen schip en wal. Euronav hoopt dat de bemanning hierdoor meer betrokken wordt bij het besluitvormingsproces en dat alle medewerkers zich thuis voelen in de Euronav familie, waar ter wereld zij zich ook bevinden.

Wat de klant zegt

“Wat een zekere ontwikkeling is voor onze sector is een sprong naar het verzamelen van meer data, meer technologie en een beter gebruik van deze data en deze technologieën door ervaren mensen. Wanneer je die twee met elkaar in verband brengt, dan krijg je het beste resultaat.”

Hugo De Stoop CEO bij Euronav

Spreek met iemand van ons team

Maak contact met Aron

He's our Sales & Account Manager

Prettig kennis te maken! Hoe heet je?

Druk op Enter

Druk op Enter

Hoi , waar wil je het over hebben?

Druk op Enter

Geweldig! Laat je e-mail achter en we nemen contact op.
Waar werk je?

Druk op Enter

Wilt u nieuwsbrieven, nieuws over events of andere e-mailcommunicatie ontvangen van Codit?
Verstuur
Bedankt, we nemen snel contact op met je!
Praat met ons

Hallo,
hoe kunnen we je helpen?

Een project in gedachten?

Neem contact op

Hallo, hoe heet je?

Hoi , wat voor projecten wil je doen?

Geweldig! Laat je e-mail achter en we nemen contact op.

.
Ongeldig email-adres

Verstuur

Privacyverklaring

Hallo, hoe heet je?

Hoi , waar wil je het over hebben?

Geweldig! Laat je e-mail achter en we nemen contact op.

.
Ongeldig email-adres

Verstuur

Privacyverklaring

Bedankt, we nemen snel contact op met je!

Bel ons

Bedankt, we sturen het verhaal naar jouw inbox

Ongeldig email-adres

Verstuur

Je download zal binnen enkele seconden starten!

Houd contact met ons - schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van trends, events en de laatste verhalen van klanten

Ongeldig email-adres

Verstuur

Mooi, je bent ingeschreven!