Transportgroep Vervaeke stroomlijnt data en applicaties dankzij Microsoft Azure

Om de samenwerking tussen afdelingen te stroomlijnen en meer data-gedreven te worden, bouwt Vervaeke Groep aan een geïntegreerd applicatielandschap. Microsoft Azure zorgt voor een feilloze werking van deze nieuwe architectuur.

  • Solutions in this case
Samenvatting

Familiebedrijf Vervaeke is een toonaangevende aanbieder van geïntegreerde logistieke oplossingen voor de chemische en olie-industrie op de Europese markt. Om de diverse softwaretoepassingen die de werking ondersteunen beter te stroomlijnen, koos Vervaeke Groep voor Microsoft Azure als integratieplatform.

  • Uitdaging
  • Aanpak
  • Resultaten

De Uitdaging

De Vervaeke Groep timmert al meer dan een eeuw aan de weg en breidde uit dankzij autonome groei en overnames. Die overnames voegden aan het Belgische Vervaeke onder meer Van der Lee (vestigingen in Nederland en Duitsland) en Jan Dohmen (Nederland) toe. De transportsector is bijzonder concurrentieel en met marges onder druk worden interne en externe efficiëntie steeds belangrijker. Daarnaast kampt de sector net als vele andere sectoren met een tekort aan personeel. Daarom zijn integratie en automatisering sleutelbegrippen bij Vervaeke.

Lees meer

Het applicatielandschap van Vervaeke was doorheen de jaren uitgegroeid tot een geheel van zelf ontwikkelde software en aangekochte pakketten. Dat maakte het uitwisselen van data bijzonder complex en foutgevoelig. Bovendien bleken sommige oplossingen niet geschikt om doorheen de hele Vervaeke Groep uit te rollen.

Daarom besliste Vervaeke Groep om de lappendeken aan toepassingen te vervangen door twee kernapplicaties, aangevuld met een aantal kleinere toepassingen. De kernapplicaties zijn de Dynamics 365 ERP van Microsoft en de transport managementoplossing IXSuite van Ixolution. Alle applicaties moeten op een vlotte manier samenwerken en data uitwisselen. Onderling, maar ook met externe toepassingen van klanten en overheden. Om voor een vlotte integratie te zorgen, werd daarom gekozen voor Microsoft Azure als platform.

De eisen die Vervaeke Groep stelde aan het integratieplatform waren niet van de minsten. Zo moest het platform alle bestaande complexe flows ondersteunen, evenals de nieuwe flows die de ERP en het TMS meebrachten. Het moest bovendien toekomstgericht zijn en standaard ondersteuning bieden zonder te veel extra ontwikkeling. Ook een eenduidig zicht op de flows en data via een overkoepelende monitoring was voor Vervaeke Groep belangrijk.

Codit denkt met ons mee om de juiste oplossingen te vinden. Ze trekken vragen die we stellen naar een hoger niveau, zodat we een breder beeld krijgen. Dat zorgt ervoor dat de oplossing altijd toekomstbestendig is.

Sandra Peeters Sandra Peeters, Verantwoordelijke IT & Project Management, Vervaeke Groep

De Aanpak

Vervaeke Groep onderzocht diverse integratieplatformen, en koos finaal voor Microsoft Azure. “We hebben intern al kennis van .net en C#”, zegt Yannick Beheyt, IT Project Manager bij Vervaeke Groep. “Dat zorgt ervoor dat we al redelijk vertrouwd zijn met de Microsoft omgeving. Bij de keuze hielden we ook rekening met hoe onderhoudsintensief de omgeving was en hoe snel je erin kan ontwikkelen.” Om de keuze van het projectteam te valideren, werd Codit ingeschakeld. “Zij legden nog eens alle opties naast elkaar en tekenden ook de hele architectuur uit, op basis van Azure Integration Services.”

Lees meer

De eerste integratie die gebeurde, richtte zich op de Belgische afdeling van Vervaeke, en meer specifiek op de implementatie van het Transport Management Systeem IXSuite. “Dat was enerzijds een praktische overweging”, zegt Sandra Peeters, Verantwoordelijke IT & Project Management bij Vervaeke Groep. “Het kernteam werkt in België, dus konden we alles van dichtbij opvolgen. Anderzijds hadden we hier ook het meest complexe applicatielandschap.” Codit werkte de hele architectuur uit, terwijl ook alle bestaande interfaces in kaart gebracht werden. Door daarop een ‘to be’-beeld te leggen, kan duidelijk bekeken worden welke applicaties en integraties per fase moeten gebeuren. “Zo gaan we stap voor stap vooruit”, zegt Beheyt. “We zorgen er voor dat alle data gemigreerd worden en gaandeweg verdwijnen er oude applicaties uit ons landschap. Slechts weinig van de bestaande interfaces blijven bestaan. Zeker 90% van de flows zullen volledig via Microsoft Azure als integratieplatform gaan.”

Een goed beheer van de masterdata is één van de cruciale elementen in de nieuwe omgeving. “Dynamics 365 is leidend voor de masterdata. Van daar uit gaan alle data naar andere toepassingen”, zegt Beheyt. “Niet alleen naar het TMS IXSuite, maar ook naar bijvoorbeeld de boordcomputers en andere systemen. Als bijvoorbeeld in Dynamics 365 een nieuwe chauffeur aangemaakt wordt, moet die persoon meteen ook in alle andere toepassingen bekend zijn.”

Ook andere operationele interfaces zijn belangrijk. Zo worden data uitgewisseld met overheden en klanten. Denk maar aan elektronische documenten rond certificaten van chauffeurs en de reiniging van tanks met gevaarlijke stoffen.

De expertise van Codit was onontbeerlijk bij het opzetten van Microsoft Azure. “Wij zijn geen integratiespecialisten”, zegt Beheyt. “Maar dankzij Codit hebben we hier al grote stappen in kunnen zetten. Codit zorgt op diverse manieren voor kennisoverdracht, zodat we ook meer zelf kunnen.”  “We hebben intern kennis nodig om soms snel te kunnen schakelen”, vult Peeters aan. “Maar een ontwikkelaar of een infrastructuur specialist kan niet alle kennis hebben. Daarom zullen we altijd een beroep doen op de kennis van Codit.”

Voor de implementatie gebruikt Codit zowel de diverse Platform-as-a-Service toepassingen binnen Azure Integration Services als Codits eigen framework Invictus. Invictus bestaat uit componenten en best practices die Codit zelf ontwikkelde als aanvulling op de bestaande onderdelen van Microsoft Azure. Dankzij de Invictus methodologie en de herbruikbare code kon Vervaeke snel stappen zetten in de integratie en ook sneller tot resultaten komen. Tegelijk biedt het Invictus dashboard Vervaeke meteen ook inzicht in de voortgang van de implementatie.

Resultaten

Gaandeweg worden de eerste resultaten van het volledige integratieproject duidelijk. Zo gaan nu al elektronische facturen volledig geautomatiseerd vanuit het transport managementsysteem naar andere platformen. Dat zorgt er niet alleen voor dat de hele flow sneller verloopt, er is ook minder kans op menselijke fouten.

Dankzij het gebruik van het Invictus dashboard door Vervaeke Groep, kunnen ook niet-informatici bepaalde functionele problemen bekijken en oplossen. Dat verlicht de druk op de IT-afdeling.

Eens de integratie in 2023-2024 volledig afgerond is, zullen de verschillende entiteiten binnen Vervaeke Groep veel vlotter met elkaar kunnen samenwerken. Bovendien wordt het dan een pak eenvoudiger om data te analyseren en exact te berekenen hoeveel een rit kost, wat de rit opbrengt en hoe de vracht geoptimaliseerd kan worden. Op die manier worden beslissingen genomen op basis van concrete data.

Wat de klant zegt

“Samenwerken met partners staat of valt met de samenwerking met de mensen. Codit legt in dat opzicht de lat heel hoog, zowel op het vlak van de overkoepelende architectuur als bij de uitvoering en ontwikkeling ervan.”

Yannick Beheyt IT Project Manager, Vervaeke Groep

Spreek met iemand van ons team

Maak contact met Aron

He's our Sales & Account Manager

Praat met ons

Hallo,
hoe kunnen we je helpen?

Een project in gedachten?

Neem contact op

Let's talk

Let's talk

Bedankt, we nemen snel contact op met je!

Bel ons

Bedankt, we sturen het verhaal naar jouw inbox

Ongeldig email-adres

Verstuur

Je download zal binnen enkele seconden starten!

Houd contact met ons - schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van trends, events en de laatste verhalen van klanten

Ongeldig email-adres

Verstuur

Mooi, je bent ingeschreven!